Pályázatok

Az európai Uniós csatlakozások óta Magyarországon nagy szerepet kapott a vállaklozások pályázati úton való támogatása. Ez egy lehetőség amellyel a gazdasági társaságok egyre gyakrabban élnek, illetve szeretnének élni. Cégünk a pályázati rendszerek közötti eligazodásban igyekszik a vállalkozásoknak segítséget nyújtani.

1. Projekttervezés, Pályázatírás

Ha a vállalkozás éves programját megismerve felmerül olyan elem, amelyet cégünk pályázatba illeszthetőnek ítél, akkor ezt jelezzük a vállalkozás vezetése irányába. A vállalkozások irányából is szokott ilyen típusú megkeresés érkezni, hiszen saját maguk is igyekeznek új területeken érvényt szerezni tevékenységüknek.

2. Tanácsadás

A pályázati kiírás ismeretében a konzultációs beszélgetés során tisztázásra kerül, hogy a cég alkalmas-e a pályázati feltételeknek, illetve a program beilleszthető-e az adott pályázatba. A pályázatírás a megbízó és cégünk között egy párbeszédes munkafolyamat, amely során a projekt leírása, költségvetése és életútja is felvázolásra kerül. Hosszú idő telik el az ötlettől a végleges pályázatig, De a végeredmény mindenképpen az, hogy beadásra kerül a pályázat.

3. Pályázatgondozás

A projekt megvalósítása során a vállalkozásoknál nyomon követjük a kötelezettségek betartását, tanácsokkal látjuk el a vállalkozásokat az előre látható feladatok elvégzésének módjáról. A projekt pénzügyi elszámolásait elkészítjük és benyújtjuk a szerződés szerinti időpontokban az előre elkészített formanyomtatványokon.