Árképzés

Szolgáltatásaink díja tételes elszámoláson alapul, amelyet minden esetben ügyfeleinkkel együtt állapítunk meg egy konzekvens, átlátható pontrendszer alapján. Számviteli szolgáltatásaink havi átalánydíjas szolgáltatások, amelyek díjának kialakításánál figyelembe vesszük a könyvelendő anyag mennyiségét (bizonylatok, szerződések, partnerek), továbbá a cégformát, a bevételek nagyságát, alkalmazottak számát és bérezésük formáját.

Cégünk törekszik arra, hogy a papír alapú könyvelés helyett az egyszerűbb, gyorsabb, hatékonyabb elektronikus kapcsolattartást, ügyintézést, adatfeldolgozást helyezzük előtérbe, ezért azon partnerünk, akik bizonylatait elektronikus úton juttatja el hozzánk, és az elektronikusan feldolgozható, díjkedvezményt vehet igénybe

Áraink képzése szolgáltatás típusonként eltérhet, bővebben a fenti linkekre kattintva tájékozódhat.