Kapcsolódó

Fő számviteli szolgáltatásaink mellé számos stratégiai és kényelmi kiegészítő szolgáltatást nyújtunk. Ezen szolgáltatásokat automatikusan, külön díjazás nélkül bocsátjuk partnereink rendelkezésére.

1. Kapcsolattartás, adatszolgáltatás, adótanácsadás (automatikus)

Cégünk minden partnerünk számára személyes kapcsolattartót bocsát rendelkezésre, akivel napi szinten konzultálhat cége könyvelési, bérszámfejtési és egyéb ügyviteli kérdéseiben. A hatékonyságot és a gyorsaságot, valamint szaktudást szem előtt tartva ügyfélszolgálatunkon külön számviteli valamint bér-és munkaügyi szakember látja el e feladatokat. A két terület elkülönítésének köszönhetően cége minden esetben kiváló szakmai útmutatást, tanácsadást, megoldást kap az adott kérdésre, a lehető legrövidebb időn belül. Kollégáink telefonon és/vagy e-mailen 1 órán belül jeleznek vissza, és az adott munkanapon, de maximum 24 órán belül érdemi megoldással, válaszadással segítjük partnereinket.

2. Adótervezés (automatikus)

Az adótervezés fontos lépés minden év kezdetekor, amely lehetőséget ad partnereinknek a hatékonyság növelésére és a költségoptimalizálásra is. Megbízói9nknak felkészülést jelent a következő évi stratégiai döntések meghozatalához. Ehhez nyújtunk segítséget azzal, hogy minden év elején hírlevelet készítünk a tárgyévet érintő adóváltozásokról, új jogszabályokról, kiemelve azokat a területeket, amelyek ügyfeleink számára fontosak.
Ezt követően személyesen konzultáció keretében egyénre szabott éves stratégiai megbeszélést tartunk, kiemelten a bérekre és a leendő költségekre, majd összeállítjuk az éves utalási és bevallási határidő-naplót. Az adótervezés részeként külön figyelmet fordítunk a lehetséges adó-, és járulék terhek törvényes keretek közötti optimalizálására, cégfejlesztési és cégstratégiai szempontok figyelembe vételével. Itt kerül sor az esetleges adótartozások, adórendezések átfogó kezelésére is. Mindezen szolgáltatásunk természetesen év közben is ügyfeleink rendelkezésére áll: évközi cégátalakulás, üzletvitel váltás, tevékenység módosítás esetén szintén személyes konzultációt biztosítunk minden partnerünknek, kiemelve a változással érintett területek jogszabályi hátterét, és a cégműködést befolyásoló tényezőket.

3. Jogszabályfigyelés (automatikus)

A számviteli szolgáltatás részeként nagy figyelmet fordítunk a jogszabályok naprakész ismeretére, ezek pontos, megfelelő alkalmazására. A szokásos éves adóváltozások folyamatos figyelésén és ezek rendszeres hírlevélben való eljuttatásán kívül külön gonddal figyeljük az évközi változásokat, újdonságokat. Kiemelten fontosnak tartjuk az egyes vállalkozások tevékenységi körének megfelelő jogszabályváltozások figyelését, amely során az érintett ügyfeleinket soron kívül tájékoztatjuk az esetleges kötelezettségeikről. Partnereink számára igény szerint, kérésre APEH és miniszteriális állásfoglalást kérünk.

Folyamatosan figyelt jogszabályi területek

 • személyi jövedelemadó
 • társasági és osztalékadó
 • számviteli törvény
 • adózás rendjéről szóló törvény
 • gazdasági társaságokról szóló törvény
 • ÁFA törvény
 • EVA törvény
 • Társadalombiztosítási és nyugdíjbiztosítási jogszabályok
 • Helyi adók
 • Munka Törvénykönyve, kapcsolódó munkavédelmi előírások
 • jövedéki adók
 • EU-s jogharmonizációs jogszabályok
 • környezetvédelmi termékdíjak
 • vám- és KSH szabályzatok
 • nonprofit törvény
 • kapcsolódó APEH állásfoglalások és miniszteriális rendeletek


4. Adózói képviselet (automatikus)

Könyvelőirodánk regisztrálva van az adóhatósághoz, így ügyfeleinknek semmilyen feladatot nem kell az adóhatóságon keresztül intéznie. A rendes és rendkívüli adatszolgáltatások, nullás igazolások, egyéb eljárásokat ügyfélkapun keresztül, elektronikusan intézzük. Adóhatósági ellenőrzés esetén - akár adózási, akár bér illetve munkaügyi területen -, természetesen a meghatalmazás aláírását követően partnereinknek további teljesítési kötelezettsége nincs, őt tejes körűen képviseljük az adott szervnél. Természetesen a kapcsolattartásra kijelölt személlyel tételesen átbeszéljük és végignézzük, hogy minden - az ellenőrzéshez szükséges irat - rendelkezésre áll-e. Abban az esetben, ha valamilyen az általunk vállalt szolgáltatási idő előtti időszak ellenőrzésére kerül sor, arra cégünk lelkiismeretesen felkészül és összeállítja a felmerülő kérdésekre a válaszokat és a megfelelő bizonylatokat.

5. IT-támogatás (automatikus)

Manapság szinte minden számviteli bizonylat elektronikus formában készül el, így partnereink számára nyújtott szolgáltatásunk elengedhetetlen része, hogy az általuk kibocsátott számlák, illetve egyéb számviteli bizonylatok a lehető legkevesebb idő alatt, szinte egy gombnyomásra a könyvelésbe kerüljenek. Ebben cégünk maximális támogatást nyújt partnereink részére oly módon, hogy az általuk használt számla programokat az általunk használt könyvelő programmal összehangolja. Mindez lehetővé teszi a számlák, bizonylatok automatikus átvételét, bérfeladás készítését és átvételét, biztosítani tudjuk a különböző rendszerek által használt azonos tartalmú törzsadatok egyezőségét.

6. Szabályzat készítés (automatikus)

Számos partnerünk esetén találkozunk hiányos, vagy teljesen hiányzó szabályzat rendszerrel. Ezek meglétét egyrészt törvény szabályozza és szankcionálja, másrészt a tapasztalataink szerint hiányuk a cég működésében is okozhat fennakadást, ezért nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ezen szabályzatok naprakészen álljanak ügyfeleink rendelkezésére. Elkészítésükben segítséget nyújtunk, illetve igény esetén a hiányzó szabályzatokat pótoljuk:
- számviteli politika, egyéb számviteli szabályzatok
- munkaügyi szabályzatok, személyügyi iratok
- egyéb cég működést segítő szabályzatok

7. Ellenőrzés, hiánypótlás (automatikus)

Új megbízás esetén a szerződéskötéssel egy időben stratégiai megbeszélést tartunk a könyvelési bizonylatok átadásának-átvételének pontos menetéről. Tárgyév eleji váltásnál az előző év zárásáról szükséges egy kimutatás, amely alapján a könyvelés folyamatos, hiánymentes állapotban tudjuk felvenni és folytatni. Év közbeni váltásnál külön gondot fordítunk az addig év közben elkészült bizonylatok, bevallások, adatszolgáltatások meglétéről, illetve ezek ellenőrzéséről, szükség esetén pótlásukról. Minden új megbízás esetében felülvizsgálatra kerülnek a számviteli és munkaügyi szabályzatok, valamint a megbízó cég ügyviteli belső szabályzatainak megértése, amellyel együttesen alakítjuk ki könyvelési munkamenetünket. Amennyiben új partnerünk igényli, felvesszük a korábbi könyvelővel a kapcsolatot, és vele (is) egyeztetve folytatjuk a munkát.