Könyvelés

Könyvelési szolgáltatásunk önállóan és a komplex számviteli szolgáltatás részeként is igénybe vehető.

A könyvelést elektronikusan végezzük, amely lehetőséget ad, különböző kimutatások elkészítésére ügyfeleink kívánsága szerint. Minden kimutatást, adatszolgáltatást, illetve tájékoztatót e-mailen juttatunk el, így kímélve környezetünket is.

Könyvelési szolgáltatásokat az alábbi munkapontok mentén végezzük:

1. Könyvelési módszer kidolgozása a hatályos jogszabályok szerint. A tevékenységi körnek megfelelően kidolgozzuk azt a leghatékonyabb könyvelési szisztémát, amely során a legkevesebb különálló analitikát kell alkalmazni.

2. Számlatükör elkészítése, számlarend karbantartása a számviteli törvény és az adótörvények folyamatos változása miatt (szinte) minden évben módosításra szorulnak, mind a nyilvántartási, mind pedig a költség- és ráfordítási számlák rendszerében. Ezt automatikusan, de partnerink egyedi igényei esetén azokat alapul véve alakítjuk ki.

3. A vezetői információs igényeknek megfelelő könyvelési módszer kidolgozása során az előre meghatározott feladatok és célok elérése érdekében külön szabályzat készül minden vállalkozás könyvelési és kontírozási szabályaira. Amennyiben speciális projektes (munkaszámos) elszámolásra is szükség van, szintén ezen szabályzatban kerül rögzítésre.

4. A szabályzat szerint besorolt és szétválogatott számlák az átadást követően 2-3 napon belül feldolgozásra kerülnek, naplóra és főkönyvi számlákra történő könyvelése megtörténik. A folyamatos feldolgozáson túl, de minden tárgyhót követő 10. napig az alábbi kimutatásokat elkészítjük:

  • várható ÁFA
  • vevői és szállítói analitika
  • eredmény-kimutatás a tárgyidőszaki anyagokkal együtt

5. Házipénztár kezelés során a megbízó által már elkészített házipénztár minden bizonylatát a megfelelő kontírszámokkal ellátva, a bankszámlákkal egyeztetve kerül feldolgozásra.

6. Zárlati főkönyvi munkálatok:

  • számlaosztályok zárása, analitikák és főkönyvi számlák egyeztetése
  • eredmény-kimutatás, vállalkozási nyereségadó év végi kimunkálása
  • főkönyvi kivonat és mérleg jogszabály szerinti kitöltése és leadása
  • könyvvizsgálati tevékenységben való részvétel

7. Adóbevallások összeállítása a könyvelés során elkészített analitikák alapján megfelelő időintervallumokra, határidőre.